Weboldalunk használatával jóvá hagyja a Cookiek használatát, a Cookiek kapcsolatos írányelv értelmében.

Fog - száj - torok problémák

Fog - száj - torok problémák

 

Fog - száj - torok problémák lelki betegségek 

 

TOROK (általában)

A torok a hangszalagokat (gége) és a garatot foglalja magában. Lehetővé teszi számomra az önkifejezést és a környezetemmel való kommunikációt. A torok a gége energiaközpontjához kapcsolódik, amelyet torokcsakrának (ötödik csakra) is hívunk, ez a kreativitás, az igazság és az állítás központja. Szoros kapcsolatban áll a szent energiaközponttal, a második csakrával, a szexuális energia központjával, mivel a szexualitás is egyfajta kommunikációformát jelent két ember között. Ez az energiaközpont fontos az önmegnyilvánulásban. Azt mondjuk: „A gondolat teremt, az ige kinyilatkoztat:" így a gondolataim a szavak által materializálódnak a fizikai világban. Ezt továbbgondolva, azt mondhatjuk, hogy ha a negatív gondolatok káros hatással lehetnek az egészségemre, akkor a negatív szavak, mondatok még inkább. Ez ugyanúgy igaz a pozitív oldalra is. Tehát előnyösebb, ha pozitív dolgokat mondok, így tiszteletben tartom a „testem templomát", amely helyt ad énem isteni részének. Minél inkább az igazságot fejezem ki ezen a kommunikációs csatornán keresztül, annál inkább képes leszek a környezetemmel harmonikusan kommunikálni.

 

TOROK - GÉGE

A gége a felső légutaknak a légcső és a garat között található része. A gége megbetegedése általában olyan esemény következtében jön létre, amely során „elállt a lélegzetem." Annyira megijedtem, hogy a torkomból egyetlen hang sem jött ki. Annyira meglepődtem, és olyan veszélyben érzem magam, amely az életemet is kockáztathatja. Fontos, hogy felidézzem azt az eseményt, amely valószínűleg a gégém megbetegedése előtt közvetlenül történhetett. így hatástalaníthatom a gégémet megbetegítő traumát, és a gyógyulás bekövetkezik.

 

TOROK - GÉGEGYULLADÁS 

A laringitisz a gége gyulladását jelenti, amelynek kísérő tünetei általában a köhögés és a rekedtség. Ezt a gyulladást saját magam kifejezésének nehézsége okozhatja, attól való félelmemben, hogy - a tekintéllyel szemben - nevetségessé válhatok. Ez mások elutasításától való félelemre utal, és attól is tarthatok, hogy ha kifejezem a gondolataimat, akkor nem találok majd megértésre. Lázadok belül, de ezt elfojtom, és úgy érzem, megfulladok. Amikor félelemből vagy bűntudatból csöndben maradok, ahelyett, hogy beszélnék, ezek a csönd által elkendőzött érzések energiazárlatot okoznak, amely gégegyulladásban mutatkozik meg. Amikor a későbbiekben ezek az érzések megpróbálnak majd kifejeződni, nagy ellenállásba fognak ütközni. A gége begyullad, mivel a hanghoz és az önkifejezéshez kötődő erőteljes érzelmi energiáról van szó. A kreativitásom megkísérli megtalálni saját kifejeződését, szabadon akar beszélni, és ügyesen szeretné szavakba önteni az érzelmeit. Meg kell tanulnom kommunikálni, kifejezni az érzéseimet, ami lehetővé teszi, hogy ez az energia szabadon áramoljon. Ha a személyiségemből adódóan nehezen fejezem ki magam szóban, akkor megpróbálhatom írásban kifejezésre juttatni az érzéseimet. Mivel a gége a torokcsakrához tartozik, amely a kommunikációt jelképezi, írásban is kifejezhetem, továbbíthatom az érzéseimet, még akkor is, ha ezeket az írásokat megtartom magamnak. Ez lehetővé teszi, hogy saját magammal eredményesebben kommunikáljak.

 

TOROK - GOMBÓC

A gombócérzés a torkomban valami olyat jelent, amit ki szeretnék fejezni, mondani, azonban magamban tartom. Vajon attól félek, hogy kinevetnek, kritizálnak, elutasítanak, hogy nem értenek meg? Ez a félelem bizonyára tudat alatt vagy tudatosan az érzékenységemmel áll kapcsolatban. Bíznom kell magamban, és úgy kell kimondanom a dolgokat, ahogy vannak, miközben őszinte és igaz maradok magamhoz, így elnyerem saját magam és mások tiszteletét.

 

TOROK - ÖSSZESZORULT TOROK

Akkor érzem, hogy összeszorul a torkom, ha szorongok valami miatt. Ilyenkor úgy érzem, „torkon ragadtak". Érezhetem magam bizonytalanul, azonban bíznom kell az életemben. Megtanulom szabadon kifejezni magam, és megtanulok felülemelkedni a félelmeimen.

 

TOROK - TOROKBÁNTALMAK

A torkommal nyelem le a valóságot, azon keresztül veszem magamhoz az életet, amely számomra a levegőt, a vizet és a táplálékot jelenti. A torkomon keresztül adok hangot az érzéseimnek, amelyek a szívemtől a hangszálaimig jutnak el. A torok kétirányú hidat képez a fejem és a testem között, a lélek és a fizikai világ (test) között. Ha fáj a torkom, akkor amiatt érezhetek bűntudatot, hogy bizonyos dolgokat kimondtam, vagy azt gondolhatom, hogy hangot kellett volna adnom valaminek. Ez olyan, mintha a fájdalommal büntetném meg magamat. Talán ideje annak, hogy elmondjam, mi van bennem, mit élek meg, így megszabadulhatok tőle. A torkom akkor is begyulladhat, ha elnyomom a dühömet, és ez az érzés „felmegy" a torkomig. Ha nem mondom el azt, amit igazán szeretnék, vagy ha konfliktust élek meg az önkifejezésemmel kapcsolatosan, akkor a torkom megérzi ezt az elfojtást. A torok az önmegnyilvánulás, önkifejezés eszköze, ha nehezen nyilvánulok meg, akkor lehetséges, hogy ezt azzal akarom kompenzálni, hogy tekintélyelvű, szigorú leszek magammal és másokkal szemben is, amely korlátozza az energiáimat ezen a téren. A torok streptococcus bacilus általi megfertőződése az egyik leggyakoribb fertőzési forma. Ez irritációt és visszatartott energiát jelez. A torok az élet fogantatását, elfogadását is jelképezi, ha torokbántalmaim vannak, akkor az azt is jelenti, hogy nehezen fogadom el az életemet. Ha nehezen nyelek, akkor feltehetem magamnak a kérdést, hogy kit vagy mit, milyen helyzetet nem birok lenyelni, vagy miről érzem azt, hogy köteles vagyok lenyelni, még akkor is, ha ez nekem nem felel meg (olyasvalami lehet, amely ellentétes az elveimmel). Ilyen esetben megpróbálhatom elvágni magam a fizikai valóságtól, talán az alól a kötelesség alól akarok kibújni, hogy érvényre juttassam önmagamat, az igényeimet, és ugyanakkor félek változtatni az életemen. A torokcsakra és a szexuális csakra közvetlenebbül függenek össze egymással. Mindkettő a kreativitáshoz kapcsolódik: a torokcsakra a gondolataim kreativitását, a szexuális csakra pedig az anyagi kreativitást, teremtést képviseli. Így ez a két energiaközpont a kommunikációhoz is köthető, a hangom segítségével a gondolataimat közvetítem, és a szexualitásommal a fizikai világban, testi szinten fejezem ki az érzéseimet.

 

TOROK – TOROKFÁJÁS

A laryngitis ismertebb neve a torokfájás, torokgyulladás. Minden, a torkomat eltorlaszoló, blokkoló érzelem, érzés vagy energia az orromon vagy a számon keresztül került be a testembe. Az is lehetséges, hogy ezek lényem legmélyéről származnak, és a torok közelében zárlatot okoznak. Ezek gyakran olyan érzések, vagy helyetek, amelyeket lenyelek, elfojtok, és nehezen fogadok el. Tehát érzem (orr), hogy valami nem működik vagy nem „szívok fel”, hogy nem „fogyasztok el” (száj) bizonyos energiákat. Néha ezek ugyanazokat az érzéseket jelentik, amelyek egy nátha kapcsán erősödnek fel. Ezek az érzések azonban sokkal mélyebben érintenek engem, sokkal közelebbről érintik a belső lényemet, mint egy egyszerű nátha esetében. Tehát meg kell vizsgálnom azt az érzést, amely zárlatot okoz a torkom közelében, azért hogy elfogadhassam ↓♥ és elengedhessem azt.

 

TOROKGYULLADÁS (általában)

A torokgyulladás a torok összeszorulásával jár, ami a garat heves gyulladásának következményeként jön létre. Van valami, ami „nem megy le”, egy olyan elfojtott érzésről lehet szó, ami miatt nem vagyok képes valódi szükségleteimről, igényeimről beszámolni környezetemnek. A torkomat (a kreativitás és a kifejezés energetikai központja, csakrája) összeszorítom, és úgy érzem, nem vagyok képes arról beszélni, mit élek meg, vagy mit érzek másokkal kapcsolatban, azonban felesleges ezt hinnem. Meg kell találnom, hogy mi miatt gondolom ezt. Erre általában a baj kialakulását megelőző 48 órára visszatekintve meg lehet találni a választ. Vajon egy kisebb bosszúságról van itt szó, vagy egy olyan frusztrációról, amelyet nem bírok lenyelni, és amely mindaddig fenn fog állni, amíg az ilyen jellegű gondolataimat be nem helyettesítem más, pozitívabb jellegűekkel. A hozzáállásomat is képes vagyok megváltoztatni. Szó sincs róla, hogy le kellene nyelnem egy helyzetet, még akkor sem, ha ettől belobban a torkom. Ezek a gondolatok lehetnek valakivel vagy valamely helyzettel kapcsolatos sötét vagy negatív vélekedések is. Az is lehetséges, hogy van valami olyasmi, amit mindenképpen „meg akarok csípni”, megszerezni, elérni, pl. egy új állást, vagy egy rendkívüli tanulmányi eredményt, amely következtében elkerülhetnék egy olyan helyzetet, melyben magyarázkodnom kellene, vagy önmagamat kellene igazolnom, esetleg el kellene számolnom valamivel? Mindegy is, hogy mi ennek az oka, ideje, hogy nyitottak maradjunk. Újra meg kell nyitnom „ezt a csatornát”, még akkor is, ha érzékenyen reagáltam egy bizonyos dologra. Az alapigényeimet ki kell elégítenem, és ehhez ugyanúgy jogom van, mint minden embernek. Nyitottá és fogékonnyá válok, hogy felismerjem igényeimet, és erőteljesebben kell befelé figyelnem, ha el akarok kerülni egy következő torokgyulladást.

 

DADOGÁS 

A dadogás egyfajta beszédzavar, amely részleges vagy súlyos beszédképtelenséget jelent. Nehezemre esik magamat világosan kifejezni (ez egy-két szó elrontásától egy állandóan fennálló zavarig is terjedhet).A probléma a torokhoz, a kommunikáció és az önkifejezés központjához kapcsolódik. Lehetséges, hogy dadogásom egy gyermekkori érzelmi sokk vagy szexuális trauma következtében jött létre. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy szexuális zaklatási áldozata voltam, hanem tudatosan vagy tudat alatt valamilyen félelmet raktároztam el magamban, ami a szexualitáshoz köthető. A gyermekkoromból eredeztethető nagyfokú bizonytalanság egyik szülőmmel (anyámmal vagy apámmal) kapcsolatos félelemből eredhet. Elfojtást, arra való képtelenséget takar, hogy uraljam a gondolataimat és az erős érzelmeimet. A kifejezésre irányuló kísérletem megbukott (ilyen jellegű zavar már kora gyermekkoromban kialakulhat, például ha a gyermeknek állandóan azt mondják: „Ne sírj!”) Így az átélt érzelem dadogásban fejeződik ki. Félek attól, hogy világosan fejezzem ki magamat, hezitálok vagy idegesség miatt visszafojtom és átalakítom a szavaimat. Ha világosan közlöm, hogy mit élek meg, mit érzek, akkor a szüleim vajon megértik majd? Megfelelek az elvárásoknak? Megengedik nekem, hogy olyan legyek, amilyen vagyok? Nagyon valószínű, hogy vagy az egyik szülöm, vagy mindkettő, erősen tekintélyelvű és domináns személyiség. Úgy érzem, a szüleim kritizálnak, kontrollálnak, elítélnek, sőt még ki is gúnyolnak, és a végén már el is hiszem, hogy a szavaim semmit sem érnek. Az első lépés a gyógyulás felé az lesz, hogy nyitott szívvel fordulok a saját gondolataim, szavaim, tetteim, és főleg érzelmeim, vágyaim felé. Fontos, hogy lassan haladjak, és tiszteletben tartsam saját ritmusomat. Elfogadom , hogy ki kell fejezzem a gondolataimat, örömeimet, fájdalmaimat és félelmeimet. Ha így teszek, bízni tudok magamban, és képes leszek nyitni azok felé, akiket szeretek. Bensőmet nyugalom árasztja el, és így elkerülöm a dadogást, a szavak torlódását a túl nagy szellemi aktivitás miatt. Továbbá elkerülöm bizonyos szavak visszatartását, amelyektől eddig féltem (a szavak kimondása következményekkel jár).

 

SZAVAK 

A ma kiejtett szavak alkotják a jövőmet. Azt mondjuk, hogy a gondolat teremt, és az ige (szavak) kinyilatkoztat. A beszéddel a gondolataim fizikai síkon is konkretizálódnak, mintha a szavak már-már anyagi természetűek lennének. A szavaim minőségétől, a szavaim kiválasztásától függ az, hogy harmóniában vagy a diszharmóniában vagyok, vagy afelé tartok. Ha az „ének dallamos", ha a szívemből beszélek, ha vidámság, pozitív hozzáállás, bátorítás hagyja el ajkaimat, akkor a napfényt vonzom magamhoz. Ha a szavaimból csak káromlás, negatívizmus, düh, rombolás árad, akkor fekete felhőket, viharokat fogok bevonzani. A választás csak rajtam áll!

 

SZOMJÚSÁG 

A szomjúság egy természetes jelenség, amely a véremben jelen lévő olyan összetevők egyensúlyának visszaállításában segít, mint a só, cukor. Amikor csillapíthatatlan szomjúságot érezek, zavarosak a gondolataim, a szívem zakatol, nem látok tisztán, a torkom kiszárad, és szomjas vagyok. Valami hiányzik a boldogságomhoz. Inni akarok! Egy rövid időre enyhül a szomjúságom, azonban nagyon gyorsan vissza is tér, mivel ez a szomjúság az elmémből ered. Tehát rá kell jönnöm a szomjúságom okára: mi az, ami az életemben bosszant, bánt engem? A munkám túl unalmasnak tűnik számomra? Milyen gondolat vagy milyen félelem szárítja ki a számat és lelkemet? Amikor megtalálom a választ, akkor az eddig csillapíthatatlannak tűnő szomjúságom irányíthatóvá válik majd. Az erős fűszerek elismerten fokozzák a szexuális vágyat. Ha megfelelően használjuk ezeket, akkor ez a szomjúság csökkentésében is segítségünkre lehet. Ezzel ellentétben viszont egy nem kielégítő szexuális kapcsolat csak fokozza a szomjúságérzetet, a hiányérzetet. Azért, hogy ezt a hiányérzetet csökkentsem, ez az ivásra irányuló vágy az élet iránti vágyamat tükrözi, hiszen a víz az életet szimbolizálja. Jobban kinyílok az életre és a szeretetre azért, hogy megtaláljam végre azt a helyzetet, amely „csökkenteni fogja a szomjúságomat".

 

SZÁRAZ AJKAK

Akkor szárazak az ajkaim, ha nagyon fáradtnak, egyedül érzem magam, vagy amikor gondjaim-bajaim vannak. Az életkedvem elszáll, és kevés örömöt lelek a másokkal való érintkezésben. Ez az örömvesztés nagyobb mértékű, ha az ajkaim véreznek is. Engedélyezem magamnak, hogy a többiekkel kommunikáljak, és az életet több szeretettel fogadom.

 

FOG - FOGTÁLYOG

A tályog a foggyökeret körülvevő szövetekben található, és egy meghozandó döntéssel kapcsolatban érzett dühről árulkodik. A fertőzés a fog központi üregét érinti, a döntés szükségessége felemészt belülről. Ideje, hogy a lehető legnagyobb szeretettel és harmóniával végre elhatározásra jussak, számításba véve az életemet irányító értékeket, a saját magam és mások tiszteletben tartásával.

 

FOG - MŰFOGSOR

A műfogsor a vitalitás, életerő illúzióját kelti. Mivel hasonlít az eredeti fogakhoz, a valódiság látszatát kelti. De semmi sem hamisabb ennél! Világos választ szeretnék mindenre, ezért a dolgok mélyére nézek. Képes vagyok a tapasztalataimat, helyzeteimet olyan bátran és őszintén megélni, mintha valódi fogaim lennének? Felhagyok azzal, hogy mások elvárásai szerint, mások függvényében éljek. Elfogadom, hogy saját magam legyek, és így elégedett és boldog leszek.

 

FOG - FOGCSIKORGATÁS

A fogak a döntéseket, és bizonyosfajta agresszivitást jelképeznek. A fogcsikorgatás felszínre törő, tudattalan dühöt, elfojtott bosszúságot jelent, amely éjszaka jut kifejezésre. Nagyon nagy belső idegességet érzek, visszatartom bizonyos dolgok kimondását. Nem vagyok képes világos és precíz döntéseket hozni, és a fogcsikorgatás a visszafojtott szomorúságom és agresszivitásom fizikai megnyilvánulása. Mint egy rosszul megolajozott ajtó, a fogcsikorgatás attól való félelemre utal, hogy kinyíljak, és döntéseket hozzak. A hang (csikorgás) a belső reszketés kifejeződése. Kifejezem, amit belül megélek. Elfogadom  a felszínre törő érzelmeket, és elismerem, hogy bizonytalanságaim lényegesen több belső feszültséggel járnak, mint amit elbírok. Amikor döntést hozok, felszabadulok, és sokkal kiteljesedettebbnek érzem magam.

 

FOG (általában)

A fogak a szilárd „kaput" szimbolizálják, amely lehetővé teszi számomra, hogy úgy „faljam" az életet, mint egy nagy almát! A belső és külső valóság a fogaimon megy keresztül. A fog nagyon kemény, lényünk energia-alapkészletét jelképezi. Az új gondolatok befogadásának képessége, a gazdag belső lelkivilág, a szeretet, egészséges és kemény fogakban nyilvánul meg. A fogak részben lényünk tükrei. Amikor a táplálék a számba kerül, érzéseket is közvetít, amely, többé-kevésbé hosszú távon a fogaimat is sújt hatja. így a károsodott fogak (szuvas fogak) gyenge önkifejezésről tanúskodnak, vagy arról, hogy a valóságot elfogadhatatlannak tartom, és azt is jelzik, hogy félek elfogadni felelősségteljes helyemet a világban. Még akkor is, ha nehezen hozok meg számomra előnyös döntéseket, fogékonynak kell maradnom a rendelkezésemre álló eszközökre, amelyek a legérzékenyebb, legproblémásabb helyzeteken való felülemelkedésben segíthetnek engem. A fogak azt is jelzik, hogy mennyire akarok előrehaladni, fejlődni, vagy jól csinálni a dolgokat. Egyben utalnak arra a képességemre is, hogy mennyire tudok gondolataimnak és érzelmeimnek hangot adni. Egy mély konfliktus, vagy a konfliktussal kapcsolatos bűntudat okozhat fog vagy fogínyproblémát. „Összeszorítom" a fogamat, ha egy külső támadást akarok kivédeni. A fogaim segítségével „lehúzom a redőnyt" az előtt, ami belém akar hatolni, vagy épp ellenkezőleg, ami belőlem kikívánkozik. A metszőfogak problémája arra utal, hogy valamit meg kell kezdenem, valamiről igennel vagy nemmel kell döntenem. A szemfogak inkább az általam meghozandó döntések feletti hatalmamat jelképezik. A szemfogat akkor támadja meg betegség, amikor meg kell hoznom egy döntést, azonban nem tudom mitévő legyek. A kisőrlők a döntéseimhez kapcsolódó egyetértés mértékét jelzik. A nagyőrlők a már meghozott döntéseimmel szemben érzett megelégedettségem fokát mutatják. A zománc akkor sérül, ha úgy érzem, nem szabad belekeverednem egy bizonyos helyzetbe, a fogcsont akkor lesz érintett, amikor úgy gondolom, nem vagyok képes megbirkózni egy helyzettel, mert nem bízom eléggé magamban és a képességeimben. Elfogadom  hogy fogékony leszek a szeretetre anélkül, hogy félnék mások hálájának elvesztésétől. Olyannak szeretem magamat, amilyen vagyok. Foglalkoznom kell a fogaimmal, mert azok a személyiségemet „öltöztetik". A fogak nem viselnek álarcot Saját magam maradok, nem ítélem el magamat, és nyitott maradok a kritikákra. A gondolataimat szeretetté alakítom, és így a fogaim egészségesek maradnak.

 

FOG - FOGFÁJÁS

A fogproblémák a döntésekhez kapcsolódnak, leginkább akkor, ha fáj a fogam. Elhalasztom a döntés meghozatalát, mert a választás következménye félelemmel tölt cl, elbizonytalanít. A fogfájás a személyes felelősségemhez, és ahhoz kapcsolódik, hogy képes vagyok-e úgy döntéseket hozni, hogy nem félek állandóan attól, mi lesz majd később, mit hoz a jövő. Ha heves fogfájás gyötör, nagyon is lehetséges, hogy dühös vagyok amiatt, mert nem vagyok képes kifejezésre juttatni, azt, amit szeretnék. Vicsorítani van kedvem, hogy felhívjam magamra a világ figyelmét, hogy észrevegyenek. Azt szeretném, ha meghallgatnának, ha tisztelnének. Tudatosítom magamban, hogy ha kinyilvánítom igényeimet, vágyaimat, a kínzó fogfájásoknak nem lesz többé létjogosultságuk. A fogkő belső agressziót jelez, egy olyan lázadást, amelyet nem orvosoltunk, és amely így újra és újra felszínre tör. Ez azt eredményezheti, hogy keményebb lesz az álláspontom a meghozás előtt álló döntésekkel kapcsolatban. A viselkedésem megváltozhat. Tudatában annak, hogy nem túl előnyös számomra, ha ki vagyok szolgáltatva a képzeletemnek, inkább a lehetőségek kreatív oldalát fejlesztem. Megpróbálok olyan módszert kidolgozni, amelynek segítségével gondolataimat, ötleteimet jobban tudom szelektálni, így könnyebb lesz számomra, hogy az éppen megélt dolgokhoz kapcsolódó, értelmes kezdeményezéseket tegyek. Elfogadom  hogy mostantól tudatosan szemlélek mindent, ami az életemben történik, hogy megértem a világomat irányító törvények lényegét. Megfigyelem, hogy melyik oldalon vannak fogproblémáim, és megtalálom a megfelelő megoldást. Ha felül van a probléma, akkor inkább az intuícióhoz, megérzéshez, és az ösztönhöz kapcsolódó dolgokra kell gondolni, míg a lenti, alsó álkapcsomat érintő problémák inkább a racionális és logikus világgal kapcsolatos döntésekhez kapcsolódnak, vagy valami olyasmihez, amit fizikálisan akarunk.

 

FOG - FOGSZUVASODÁS

A fogszuvasodás egy erőteljes belső fájdalom kivetülése. Valami felemészt engem, egészen a lényem legmélyéig hatol. Nem vagyok képes kifejezésre juttatni, hogy mi az, ami engem ennyire gyötör, és így megjelenik a gyulladás. A fog puhulni kezd, ami gyakran fájdalmakkal is jár. Az emberi testben a fognak van a legszilárdabb szerkezete. A fogszuvasodás a „mentális" aspektusra vonatkozik. Lehetséges, hogy valakivel szemben haragot, vagy bosszúságot érzek? Vicsorgok, ha úgy érzem, támadnak? Mi lehet a fájdalmam valós oka? Az is lehet, hogy olyan helyzetei éltem meg, amelyben kedvem lett volna valakibe védekezésképpen „beleharapni", azonban ezt nem tettem meg, mert egy „jól nevelt gyerek nem tesz ilyen dolgokat". Az is lehetséges, hogy olyan családi konfliktust élek meg, amelyből következményeket kellene leszűrnöm a fogaimmal a rágási folyamat során. A fogaim felaprítják, emészthetőbbé teszik mindazt, ami a testembe, a belsőmbe jut, és esetlegesen kizárjanak a nemkívánatos dolgokat. Nem keresem többé a fogszuvasodás fizikai okát (táplálék, cukor, stb.), inkább hagyom, hogy a gondolataim fejlődjenek, és megváltoztatom azt a szemléletmódot, ahogy az életem helyzeteit nézem. Az életet könnyebben veszem, és így elősegítem, hogy a „bölcsességfogaim" kifejlődjenek és megerősödjenek. Ez sokkal inkább hasznos számomra!

 

FOGÍNY

A fogíny tartja a fogsort, a fogak keménysége és állapota tehát nagyban függ a fogínyemtől. A fájdalmas fogíny egy olyan döntésről árulkodik, amelyet már rég meg kellett volna hoznom, és amelyet állandóan halogatok, mivel félek következmény életemre gyakorolt hatásától. Vagy egy olyan döntésről is lehet szó, amelyet már meghoztam, azonban a kivitelezése, megvalósítása még várat magára. Félelemmel, bizonytalansággal teli, passzív állapotban vagyok. Ha a fogínyem vérzik is, akkor a vívódást okozó döntésekkel kapcsolatban az örömömet is elvesztettem. Az érzékeny fogíny nagy érzelmi, lelki érzékenységgel, sebezhetőséggel párosul. Nagy a szeretetigényem, de úgy érzem, nem kapok elég szeretetet, vagy attól felek, hogy a elveszítem azt is, ami van. Megtanulok bízni magamban a döntéseim során, és bízom az életben is, amely elhozza számomra mindazt, amire szükségem van. így egyre inkább önmagam leszek, és szabadon fejezem ki magamat.

 

FOGÍNY - FOGÍNYVÉRZÉS

A vérző fogíny egy meghozandó döntéssel szembeni bizonytalanságot, kétséget jelez. Igazam van, ha kételkedek, vagy sajnálok valamit? Vállalom a felelősséget, és derűsen fogadok minden változást az életemben. Bízom magamban, mivel tudom, hogy az általam meghozott döntések, választások azért vannak, hogy fejlődésemet elősegítsék.

 

FOGÍNY - HEVENY FOGÍNYGYULLADÁS

A fogíny gyulladása félelmet takar. Érezhetem ezt egy olyan meghozott döntés kapcsán, amelyet sajnálok, megbántam, vagy megkérdőjelezek. A kellemetlenség esetleg tanácstalanságommal kapcsolatos (egy meghozandó döntés kapcsán). Ez a félelem másra is vonatkozhat (pl. a főnökömre vagy a páromra), akinek döntései engem közvetlenül érinthetnek, de nekem nincs beleszólásom. Frusztrációt és elégedetlenséget élek meg, ez konfrontációhoz vezet, amelyekre talán nem is lenne szükség. Megtanulom helyes mederbe terelni ezt a félelmet, vagy hangot adni az aggályaimnak, hogy elkerüljem a fogínyem begyulladását. A fogínygyulladás általában fogínyvérzéssel is jár, ami szomorúságot jelez. Úgy érzem,nem vagyok képes kifejezésre juttatni az érzéseimet, vagy azért, mert nem engedik meg nekem, vagy mert én magam nem akarok kimondani bizonyos dolgokat. Az is lehet az érzésem, hogy amit mondok, nem fontos, vagy úgysem talál meghallgatásra. Kiválthat belőlem indulatokat, szomorúságot az, ha úgy érzem, a támaszom összedőlt, és emiatt tehetetlenség uralkodik el rajtam. Csendes magányomba visszahúzódva erőt kell kapnom újra. Tudatosítom magamban, hogy az életem minden eseménye csak elősegíti fejlődésemet és, hogy számos fontos változás szükséges ahhoz, hogy elérjem kitűzött céljaimat.

 

NYÁL (általában) (SZÁJ - NYÁLMIRIGY)

„Összefut a számban a nyál" A nyálmirigyek gyulladását mumpsznak nevezzük. Ha mumpszos vagyok, akkor gyakran frusztrációt élek meg, és az az érzésem, mintha „leköpnének" engem, vagy hogy „köpnek" a gondolataimra. Úgy érzem, lebecsülnek, és néha arra vágyom, hogy most én köpjem arcul az embereket. Ha depressziós vagyok, akkor állandó jelleggel gyorsan eszem, és az ételt szinte egészben nyelem le, amely nyálhiányt és fulladásérzést eredményez. A nyál meg tudja fékezni a baktériumok szaporodását. Azt is lehetővé teszi nedvesítő képességének segítségével, hogy a torkommal könnyebben tudjak hangokat képezni, s jobban le tudjam nyelni az ételeket. Az emésztésben is van szerepe, mivel a nyál indítja el az emésztési folyamatot, a keményítő lebontásával. Túl sok vagy túl kevés nyál következtében az emésztés nem megfelelő. Mivel bízom magamban a döntéseimmel kapcsolatosan, s elhatározom, hogy a sajnálkozás helyett az örömöt engedem be magamba, és bizalommal előre haladva, visszaadom a nyálamnak hatékonyságát.

 

NYÁL - NYÁL ALULTERMELÉSE (SZÁJ)

A nyál olyan vizes, nyúlós folyadék, amely a száj és az ételek nedvesítésére szolgál. A nyálmirigy termeli, és a táplálék megemésztésének folyamatát kezdi meg. Lélegezhetek a számmal is az orrom helyett, ami a szám és a légutak kiszáradásával járhat. Mivel a szám az életre való nyitottságomat jelképezi, feltehetem magamnak a kérdést, hogy mivel kapcsolatban vannak kiszáradva a vágyaim vagy az étvágyam, és miért nem olyanok amilyennek én látni szeretném őket. Azt is gondolhatom, hogy az életem eseményei nem táplálnak engem megfelelően, és hogy az életem értelmét veszti. Tudatára ébredek az élet adományának. Az élet megadja számomra mindazt, amire szükségem van azért, hogy jobban feldolgozhassam az általam megélt helyzeteket.

 

NYELŐCSŐ

A nyelőcsövön haladnak keresztül az ételek, mielőtt azok megemésztődnének a gyomorban. Ha olyan gondolataim és érzelmeim vannak, amelyeket „félrenyelek", „megakadnak" a torkomon, akkor a nyelőcső összehúzódik, és ez akadályozza a táplálék áthaladását, még irritációt is okoz, amely az én belső irritációmra, ingerlékenységemre utal, valamely általam nehezen tolerálható dologgal vagy emberrel kapcsolatban. A félelmeim, szorongásaim, fájdalmaim arra kényszerítik a nyelőcsövemet, hogy összehúzódjon, ami addig is elmehet, hogy teljesen akadályozzák a táplálék azon történő áthaladását. Mivel a nyelőcső átmenet az új gondolatok bejutását jelképező szám, és az általam megemésztésre váró gondolatokat jelképező gyomrom között, ha olyan mértékű dühöt vagy utálatot érzek, amelyet „nem nyelek le", akkor ez még nyelőcsőrákhoz is vezethet. El kell engednem minden keserűséget, s életem minden tapasztalatát fejlődési lehetőségnek kell tekintenem azért, hogy az élet örömei a gyarapodásomat szolgálják.

 

NYELV

A nyelv izmos szerv, amely tele van ízlelőbimbókkal. Ha egy gondolatot verbálisan ki szeretnék fejezni, akkor a nyelvemre van szükségem. Ha megharapom a saját nyelvemet, akkor el kell gondolkodnom azon, hogy haragszom magamra amiatt, amit épp mondtam, és emiatt bűntudatom van. Bedagad, megdagad a nyelvem akkor, ha jobban bele akarok „kóstolni" az életbe, vagy ha valakitől, valamitől, netán egy élethelyzettől undorodom. Megtanulok megízlelni minden örömöt, amelyet az élet felém sodor.

 

SZÁJ (általában) 

A száj, az érzékelésre és kiválasztásra egyaránt képes szervünk nyitás jelképez az élet felé. Ezen a testrészünkön keresztül jut el hozzánk a táplálék, a levegő és a víz. A számnak köszönhetem, ha beszélni tudok (ajkak, nyelv, hangszalagok), segítségével érzelmeimet és gondolataimat a külvilág felé kommunikálhatom. Ez egyfajta híd a belső lényem és az engem körülvevő világ között (a valóság). A száj az az étvágyamnak, a vágyaimnak, az elvárásaimnak és a személyiségjegyeimnek a megjelenítője. Lehetővé teszi számomra, hogy nyissak új érzések, gondolatok, benyomások felé. így a száj egy kétirányú út kapuja, és a nehézségek, amelyeket épp megélek, alapjában véve dupla, egy külső és egy belső aspektussal rendelkeznek.

 

SZÁJ - AFTA

Az afta a szájnyálkahártya felszíni sérülését jelenti, többnyire fehéres dudor formájában jelenik meg. Azért alakul ki, mert könnyedén, érzékenyen reagálok a környezetemre, könnyen átveszem egy helyzet hangulatát, annak rezgéseit, hullámait. Csöndben, csukott szájjal szenvedek. Annak is lehet a jele, hogy olyan nehézségekkel kell szembenéznem, amelyek kezdenek „gyökeret ereszteni", állandósulni. Az afta arra is utalhat, hogy nem vagyok képes kifejezni magam, azt mondani, amit gondolok, vagy reagálni dolgokra, mert nem hiszem, hogy hatalmamban állna, hogy ezt megtegyem. Lehetséges, hogy fiatalabb koromban olyan helyzetbe kerültem, amelyben rosszul éreztem magam egy olyan szituációval kapcsolatban, ami a tudomásomra jutott, amelyre nem tudtam reagálni, vagy amelyben nem voltam képes határozottan megnyilvánulni. Ha manapság újraélek egy hasonló helyzetet, emlékezve erre a szituációra (akár tudatosan akár tudat alatt), az afták újra megjelennek. A szavaim hiábavalóak, és hiányosak, mert túl ideges vagyok. Néma maradok, anélkül, hogy eszembe jutna a lázadás. Ha igazságtalanság áldozata vagyok, vagy undorodom valamitől, ha elrejtem elégedetlenségemet (a számba), ha ki szeretném „önteni a szívemet", akkor nyitottan és harmóniában önmagammal megtehetem azt. Mindemellett, amikor a számat beszédre nyitom, hogy kifejezhessem magamat, az afták fájdalmat okoznak nekem. Ha el akarom kerülni, hogy legközelebb még erőteljesebben térjenek vissza, akkor nyíltan, nyugodtan kell mostantól kifejeznem magamat.

 

SZÁJ - KELLEMETLEN LEHELET

A rossz, kellemetlen szagú lehelet, annak a közvetlen következménye, hogy nehezemre esik az élethelyzeteimet belsőleg és külsőleg kezelni. Ez a nehézség abból a tényből ered, hogy bizonyos gondolatokkal kapcsolatban nem változtatok a véleményemen, és ezek „rothadásnak indulnak". Ez a probléma abból is eredhet, hogy az életemben bekövetkező nagy változások idején nem tudok felülkerekedni a dolgokon, a megélt változások gyorsaságához képest az elavult gondolataimon túl sokáig nem változtatok. Megvizsgálom, hogy melyik az a pont, ameddig „uralni" tudom az életem helyzeteit. Fontos, hogy kommunikáljak az érintett emberekkel, és hogy megosszam velük érzéseimet és gondolataimat, hogy megszabaduljak a rossz leheletemtől. Ez utóbbi gyakran köthető rágalomhoz, utálathoz, mással vagy magammal szembeni bosszúhoz, amiért szégyellem magam. A levegő, amelyet belélegzek, és amely a sejtjeimet táplálja, az összes, mind pozitív, mint negatív gondolatommal át van hatva. A belsőmet felemésztő mely gondolataim lehetnek azok, amelyek megfertőzik a leheletemet? Ezek a gondolatok gyakran tudat alatt működnek. Amikor egy ember állandóan ilyen kellemetlenséget él meg, jó lenne, ha tudomására juttatnánk, hogy rá kell találnia ezekre a gondolatokra, annak érdekében, hogy orvosolni tudja ezt a valószínűleg már jó ideje fennálló problémát. Ennek tudatában lehetősége lenne megtapasztalnia a megbocsátást. Vagy magának kellene megbocsátania, mivel egészségtelen gondolatokat táplált magával szemben, vagy egy másik embernek, akire annyiszor haraggal gondolt. Jó emlékeztetnem magam arra, hogy amikor a szeretet és a becsületesség lesznek gondolataim alapkövei, a leheletem újra frissé válik. Felszabadítom magam a múlt káros gondolatai alól. Mostantól a magamra és a többiekre vonatkozó új, szeretetteljes gondolataim, érzéseim frissességét szívom majd magamba.

 

SZÁJ - SZÁJPADLÁS

A szájpadlás a szájüreg „mennyezete"'. Ezt a területet akkor támadja meg betegség, ha abban a hitben éltem, hogy valamit megszereztem, megkaptam (például egy új állást), azonban ezután ezt mégsem ítélik oda nekem. így tehát nagy frusztrációt, csalódást élek meg, mivel arra számítottam, hogy ez a dolog már az enyém, aztán mégis csak elvették tőlem. El kell gondolkodnom azon, hogy miért jött létre ez a szituáció. Túl nagy elvárásaim voltak? Kell erőfeszítéseket tennem annak érdekében, hogy visszaszerezzem, amit már elveszettnek hittem, vagy jobb ez így? Íme, azok a kérdések, amelyeket fel kell tennem magamnak, hogy újra visszatérjen a harmónia, és a szájpadlásom meggyógyuljon.

 

SZÁJPENÉSZ 

A szájpenész fertőző betegség, amelyet egy olyan élesztőgomba okoz, ami lepedékszerű, fehér foltocskák formájában jelenik meg a száj és garat nyálkahártyáján, azaz a szájban és torokban. Ez a betegség igen gyakori a gyermekeknél. Akkor alakul ki, ha egy gyermek szülői simogatásra, fizikai kontaktusra vágyik, és ennek érdekében folytonosan sír, kiabál. Ha egy gyerek, egy csecsemő helyébe képzelem magam, emlékezhetek arra, hogy szükségem van az anyámmal és az apámmal való kontaktusra ahhoz, hogy biztonságban, veszélyektől védve érezzem magam, mivel tudom, hogy sebezhető vagyok. Az egyetlen eszközöm arra, hogy kivívjam a szüleim figyelmét, és a karjaikba vegyenek, a sírás és a kiabálás. Ez az egyetlen módja annak, hogy emberi melegséghez jussak. Mivel a szüleim néha rosszul értelmezik a sírásomat, azt gondolhatják, hogy éhes, szomjas vagyok, vagy fázom, és ilyenkor nem kapom meg azt, amire szükségem van. Mivel a gégém, amely a hangképzés legfontosabb szerve, nem képes elérni (a sírás által) a fizikai kontaktust, beindul a szájpenészképződés. Ez a szüleim számára azt jelzi, hogy a lehető leggyakrabban vegyenek a karjaikba, simogassanak meg, hogy biztonságban érezhessem magamat, és a szájpenész elmúljon. Ha felnőttként szájpenészt kapok, lehetséges, hogy a tüdőm vagy a légutak elfertőződtek. A szükségleteim felnőttként hasonlóak, mint amit a gyerekekről elmondtunk, azzal a különbséggel, hogy a bennem élő gyermek az, aki egy kis vigasztalásra, megnyugtatásra vágyik. A felnőtt oldalam az, amelyik meg tudja vigasztalni, és meg tudja nyugtatni ezt a bennem élő gyermeket. Így nagyobb harmónia vesz majd körül, amely lehetővé teszi, hogy az egészségem helyreálljon.

 

HANG - REKEDTSÉG

Hangom veszít erejéből, érdessé, rekedté válik. A rekedtség mentális és fizikai kimerültséget jelent. Valami megakadályozza, hogy könnyedén haladjak előre. Érzelmi zárlatot élek meg, és visszafojtom az agresszivitásomat. A torok az igazság, a kommunikáció és az önkifejezés (torokcsakra) energiaközpontjához kapcsolódik, úgy érezem, az általam nehezen feldolgozható igazság, és személyes meggyőződéseim csapdába ejtettek. Ajzószereket használok (kávé, alkohol, cigaretta), de amikor hatásuk megszűnik, berekedek. A fáradtság, amit érzek, csak felnagyítja azokat a gondokat és aggodalmakat, amelyeket nem akartam meglátni, észrevenni. Tudatára ébredek, hogy meg kell állnom, és biztosítanom kell magamnak a felépülésemhez szükséges időt és pihenést. Kipihenten az eseményeket és a helyzeteket valódi méretükben látom (nem nagyítom fel és nem kicsinylem le a problémákat).

BÖLCSESSÉGFOG 

A bölcsesség nagy erény. Mindenkinek megvan a lehetősége arra, hogy életében eljusson a bölcsességig, melynek segítségével ki tud nyílni az univerzum felé. A bölcsesség erős alapokat biztosít mindenhez, amibe csak belefogunk. Egy olyan bölcsességfog, amely nem akar kibújni, nem akarja elfoglalni helyét, azt jelenti, hogy mentális téren még nem akarom mindazt a helyet elfoglalni, amely nekem jár. Pedig mindezt tudatosan kellene megtennem, hogy fejleszthessem az előrehaladásomhoz szükséges isteni erényeimet. Elfogadom és hagyom, hogy a természet a maga ütemében „munkálkodjon", és a tudatomat kinyitom, hogy a bennem zajló egyre nagyobb változásokat tudatosan éljem meg.

 

ÁSÍTÁS

Az ásítás egy természetes, „utánzó jellegű", társadalmunkban többé-kevésbé elfogadott jelenség. (Azt mondom, természetes, mivel a mai napig nem létezik olyan orvosi kezelés, amely ezt gyógyítaná, csillapítaná.) Az utánzó jelzőt használtam a jelenség kapcsán, hiszen tudat alatt az ásítás ösztönzően hat arra az emberre is, aki másokat ásítani lát. Jelzi, hogy le kell pihennem, ha fáradt, kimerült vagyok, és újra erőt kell gyűjtenem. Ez a jelenség jelezhet elégtelen táplálékbevitelt is, mert ásíthatok akkor is, ha nem ettem eleget. Annyira unatkozom, hogy unalmamat tudat alatt így fejezem ki. Azt szeretném, ha békén hagynának. Az ásítás az élet része, és szeretettel és nyitottsággal fogadom el! Fontos, hogy ne tartsuk vissza még akkor se, ha egyes nevelési alapelvek nem igazán fogadják el!

 

 

blog comments powered by Disqus